Regulamin

Regulamin sklepu www.sklep.delixirum.com

Wprowadzenie

 Regulamin sklepu ma na celu usystematyzowanie zasad panujących w sklepie zarówno od strony sprzedawcy jak i klienta

§1 Pojęcia i terminy

Sklep - Sklep znajdujacy się pod adresem www.sklep.delixirum.com , rzeczywisty adres to: "BRACIA PIETRZAK" S.C. ROBERT PIETRZAK MARIUSZ PIETRZAK ul. Pszczyńska 192  

 Gliwice44-100

Klient - osoba fizyczna lub prawna która złożyła zamówienie w sklepie

Administrator - osoba fizyczna będąca upoważniona do zarządzania sklepem.

Produkt - Towar dostępny z sklepie

Usługa - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez własciciela sklepu (np. Newsletter, powiadomienia o promocjach, założenie konta w sklepie internetowym)

 

§2 Postanowienia ogólne

Klient podczas rejestracji konta w sklepie lub podczas dokonania zakupu - jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym ze sprzedażą produktu bądź usługi.

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Zakupy w sklepie są traktowane jako wiążące dopiero po dokonaniu płatności przez kupującego. Wszelkie zakupy za pobraniem traktowane są jako zamiar zakupu.

Administrator sklepu uznaje trzy rodzaje zakupu:

- Zakup bez rejestracji w sklepie

- Zakup dla klientów zarejestrowanych

- Zakup za pośrednictwem połączenia telefonicznego

Administrator zastrzega sobie prawo do dostosowania wysokości rabatów wyłącznie w przypadku zakupów dla klientów zarejestrowanych. W pozostałych przypadkach rabaty nie muszą zostać naliczane.

Klient poprzez złożenie zamówienia automatycznie wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących realizacji i statusu zamówienia.
 
Czas realizacji zamówienia jest naliczany od momantu zaksiegowania przelewu, w przypadku zamówień za pobraniem czas realizacji zaczynamy o godzinie 9:00 następnego dnia roboczego.

§4 Płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§5 Dostawy

Informacje o kosztach i sposobach dostawy

 • z jakich sposobów wysyłki mogą korzystać klienci (firma kurierska, Poczta Polska, Paczkomaty, wysyłka ekspresowa),
 • na jakich obszarach możliwa jest wysyłka towarów (np. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej czy województwa małopolskiego),
 • jakie są koszty wysyłki,
 • kto je pokrywa,
 • na jakich warunkach klienci mogą korzystać z darmowej dostawy (jeśli istnieje taka możliwość).

§6 Polityka zwrotów w sklepie internetowym

§7 Reklamacje

§8 Rodo


Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkownika w postaci: Robert Pietrzak NIP: 6262781326, REGON: 241963737 Mariusz Pietrzak, NIP: 6262818578, REGON: 241963720, wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą Bracia Pietrzak S.C. Robert Pietrzak Mariusz Pietrzak. z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice, NIP 626 299 70 26, REGON 241956890, zwanymi dalej "Administratorem" lub/oraz „Bracia Pietrzak”.

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 • imię, nazwisko,
 • adres korespondencyjny (zamieszkania/dostawy),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane osobowe w art. 221 Kodeksu Pracy,
 • IP użytkownika,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacje o płatnościach i zadłużeniu.

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 

 • realizacja umów zawartych z Administratorem - wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy zmierzających do jej zawarcia - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO,
 • w odniesieniu do danych osobowych w postaci adresu IP użytkownika, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego www.braciapietrzak.pl, w tym zbierania danych automatycznie w toku wizyt użytkownika ww. serwisie - podstawa prawna - art. 6 ust 1 f w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem w celu uczestniczenia przez niego w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora w zakresie naboru na wolne stanowisko pracownicze, m.in. za pośrednictwem www.braciapietrzak.pl - podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt a i b RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy.
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z tym rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów i usług – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
 • nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem spółki Administratora., w tym serwisu internetowego www.braciapietrzak.pl, np. przygotowania wyceny produktów i usług oferowanych przez Administratora- podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt b i f RODO,

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, w tym podmiotom zapewniającym Braciom Pietrzak wsparcie IT, partnerom handlowym Administratora, firmom świadczącym usługi doradcze m.in. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, agencjom marketingowym w celu prowadzenia w imieniu Braci Pietrzak kampanii reklamowych i promocyjnych, przy czym takie podmioty posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie umowy z Braćmi Pietrzak, w zakresie wyłącznie określonym taką umową (tzw. umowa powierzenia).

Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości.

W przypadku roszczeń, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z norm prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie, nie dłużej jednak niż 6 lat w zakresie roszczeń cywilno- prawnych, w zakresie roszczeń mających swoją podstawę na mocy przepisów Kodeksu Pracy nie dłużej niż 10 lat, od dnia uzyskania zgody na przetwarzanie, lub wykonania pierwszej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych danego użytkownika.

Po upływie ww. terminów dane osobowe użytkownika będą usuwane lub/i poddawane anonimizacji - tj. nieodwracalnemu procesowi szyfrowania danych osobowych, niepozwalającemu w żaden sposób na zidentyfikowanie osoby, której dane osobowe d Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prawa osoby, które dane osobowe dotyczą

Użytkownik:

 • ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także w celach analitycznych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, posiada prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma on od Braci Pietrzak swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 • posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Może to zrobić na adres Bracia Pietrzak S.C. Robert Pietrzak Mariusz Pietrzak., ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice lub na adres e-mail: biuro@braciapietrzak.pl, albo też do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

§9 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl